Salut

Salut

Encara que a Espanya el Sistema de Salut és universal, les assegurances de salut privades són un excel·lent complement perquè ens donen solució a les principals inquietuds que tots tenim:

  • Evitarem les esperes.
  • Accedirem directament als especialistes sense passar per metge de capçalera.
  • Podrem escollir entre un gran nombre de professionals dins dels quadres mèdics oferits per cada companyia.
  • Accedirem a les probes diagnòstiques sense eternes esperes.
  • Consultes amb especialistes d'elevat prestigi.
  • Accés als centres hospitalaris més avançats.
  • Urgències generals, pediàtriques, ginecològiques...
  • Podem triar si volem copagament o no, si volem reemborsament o no...

Les variacions entre unes companyies i unes altres a simple cop d'ull pot estar només en el preu, però ara més que mai, la lletra petita és important i les cobertures ben desglossades poden variar i molt.

No dubti en apropar-se a les nostres oficines. Contar amb els serveis d'un corredor especialitzat no suposa cap cos extra per a vostè però sí que li pot estalviar molts mals de cap doncs amb la salut no s'hi juga.

Preguntes freqüents:

Haig d'omplir un qüestionari de salut o fer-me exàmens mèdics per contractar l'assegurança de salut?

En la majoria dels casos la companyia ens demanarà que omplim un qüestionari sobre el nostre estat de salut abans de fer efectiva la pòlissa. Altres ens podrien demanar que féssim alguna prova especifica però no és l'ho habitual.

Què és el període de carència?

És el temps que ha de passar d'ençà que la pòlissa entra en vigor fins que podrem fer ús de determinats serveis inclosos a la pòlissa. Normalment aquest període de carència s'elimina si provenim d'una altra companyia (excepte el període de carència del part).

Què és el copagament?

En la majoria de companyies podrem escollir si volem copagament o no. En cas que ens decantem per incorporar-l'ho la prima mensual de la pòlissa serà més reduïda però haurem d'abonar uns diners cada cop que utilitzem alguns dels serveis.

I si tinc alguna malaltia o lesió abans de contractar la pòlissa?

Com a norma general no quedarà coberta cap malaltia, lesió o defecte, ja sigui congènit o per seqüeles d'un accident o malaltia anterior a la formalització del contracte. No obstant això, algunes de les companyies estudiarien l'acceptació un cop omplert el qüestionari de salut.

Hi ha molts preus, moltes companyies... com sé el que és millor per a mi i la meva família?

Dependrà molt de les seves expectatives i de què espera de la seva assegurança. Les cobertures varien molt entre unes companyies i unes altres: Limitacions alhora d'utilitzar uns serveis, cobertures innovadores, proves especials, serveis complementaris... El més recomanable és acostar-se a les nostres oficines i junts mirarem quina companyia s'adapta millor a les seves necessitats.