Decessos

Decessos

Durant la vida procurem pensar i treballar en el benestar d’aquells que ens estimem. Però, quan la vida toca a la seva fi, es cobra unes gestions dures anímicament pels que queden. És en aquest quan la pòlissa de decessos entra en joc i amb una simple trucada un professional de la companyia s'acostarà i es farà càrreg de totes les gestions i tràmits necessaris.

Què ofereix aquesta pòlissa?

  • Gastos del sepeli
  • Tràmitació de tot el papareig
  • Assistència a l'estranger.
  • Lliure elecció de la localitat del sepeli per cada beneficiari
  • Pòlissa familiar: El prenedor podrà incloure a tots aquells assegurats que dessitgi.
  • Assistència jurídica.
  • Solvència front a sinistres puntes.

 

Preguntes freqüents:

Hi ha límit d'edat per contractar aquesta pòlissa?

Normalment les companyies ens permetran contractar aquesta pòlissa quan nosaltres vulguem. Ara bé, a partir de certa edat el pagament serà únic amb l'ho que el cost serà elevat (tot i que serà inferior al cost que hauríem d'abonar si no tinguéssim pòlissa).

Tinc una pòlissa a una altra companyia, si em canvio, perdré l'antiguitat?

Normalment aquesta pòlissa no té antiguitat. Tot i així és recomanable mirar cada cas de forma personal, ja que a partir de certa edat no podrem contractar aquesta pòlissa amb pagaments fraccionats.

Podem decidir què volem en el moment del sinistre?

Tot va en funció de la companyia. Hi ha companyies que ofereixen l'enterrament número X i altres que deixen aquesta decisió als beneficiaris. Nosaltres som partidaris de que siguin els familiars propers qui decideixin i no la companyia.